Địa chỉ: Ấp Hòa,xã Dưỡng Điềm, Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733629072
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Dưỡng Điềm

Ấp Hòa,xã Dưỡng Điềm, Châu Thành, Tiền Giang
c0duongdiemchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn