Địa chỉ: Ấp Hòa,xã Dưỡng Điềm, Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733629072
 02/04/18  Tin tức Sự kiện  320
Trường Mầm Non Dưỡng Điềm tổ chức ngày trẻ đến trường để nâng cao tinh thần dạy và học của toàn bộ giáo viên, học sinh.